Zhenghua Zhu
flag China
Licence: CN907435837132
LIGHT HEAVYWEIGHT (190 LBS / 86 KG)
PLACE 42
LEFT HAND TOURNAMENTS: 2 POINTS: 20
PLACE 29
RIGHT HAND TOURNAMENTS: 4 POINTS: 28

List of Events

9th China (Shanghai) Open (2020-08-29) LIGHT HEAVYWEIGHT (190 LBS / 86 KG)
PLACE 3
LEFT HAND POINTS: 20
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Wei Lu LOSE
Chao Shi LOSE
Wei Lu LOSE
RIGHT HAND POINTS: 28
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
PLACE 2
9th China (Shanghai) Open (2020-08-29) MIDDLEWEIGHT (172 LBS / 78 KG)
PLACE 4
LEFT HAND POINTS: 16
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Xi Li WIN
Xiang Gao WIN
Lin Kang WIN
RIGHT HAND NO ENTRY
8th Shanghai Open (2019-10-19) WELTERWEIGHT (155 LBS / 70 KG)
LEFT HAND NO ENTRY
RIGHT HAND POINTS: 4
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Wei Lu LOSE
Wei Lu LOSE
Lin Kang LOSE
Wei Lu LOSE
PLACE 22
8th Shanghai Open (2019-10-19) MIDDLEWEIGHT (172 LBS / 78 KG)
PLACE 2
LEFT HAND POINTS: 28
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Rui Wu LOSE
Rui Jiao WIN
Xi Liu WIN
Lin Kang WIN
Rui Wu LOSE
RIGHT HAND POINTS: 4
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Nan Wu WIN
Xi Liu WIN
PLACE 11
3rd Dongtai Open (2019-07-16) LIGHT HEAVYWEIGHT (190 LBS / 86 KG)
LEFT HAND NO ENTRY
RIGHT HAND POINTS: 2
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Wei Lu LOSE
Yu Shen LOSE
PLACE 8
3rd Dongtai Open (2019-07-16) SUPER HEAVYWEIGHT (+231 LBS / +105 KG)
PLACE 6
LEFT HAND POINTS: 4
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Rui Jiao WIN
Kai Wang LOSE
RIGHT HAND NO ENTRY
Shanghai Arm Wrestling Open 7th (2019-03-10) LIGHT HEAVYWEIGHT (190 LBS / 86 KG)
PLACE 3
LEFT HAND POINTS: 15
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
RIGHT HAND POINTS: 30
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
PLACE 1
Shanghai Arm Wrestling Open 7th (2019-03-10) WELTERWEIGHT (155 LBS / 70 KG)
PLACE 1
LEFT HAND POINTS: 30
SHOW FIGHTS HIDE FIGHTS
MATCH AGAINST RESULT
Min Zhao WIN
Lin Kang WIN
RIGHT HAND NO ENTRY